Dünya'nın ilk Mobilya Tasarım Programı üreticisi olan İnfowood Technologies firmasına ait 1992 programlarının Türkiye ve Ortadoğu resmi distribütörü Proself Bilgi-İşlem'in web sitesine hoşgeldiniz !!!

İnfowood gizlilik politikası :

www.proself.com.tr

Proself Bilgi-İşlem e-ticaret sitesi gizlilik hükümleri :

 1. İş bu Gizlilik Politikasında "PROSELF BİLGİ-İŞLEM" 'i ve  www.proself.com.tr  web sitesini (E-Ticaret sitesi) ifade eder.

 2. Proself, E-Ticaret Sitesinden Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı Proself Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

 3. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "E-Ticaret Sitesi" 'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Proself gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 4. Üyelik veya "E-Ticaret Sitesi" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Proself E-Ticaret Sitesi üzerinden vermeleri gerekebilir.

 5. Proself, Proself Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendi bünyesinde doğrudan pazarlama yapmak amacıyla referans olarak kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir.

 6. Proself tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Proself E-Ticaret Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Proself ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Proself Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

 7. Proself E-Ticaret Sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. Proself, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 8. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Proself, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini Proself'in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

 9. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Proself, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.
   Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
  • Proself 'in kullanıcılarla akdettiği Proself Kullanıcı Sözleşmesi 'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

 10. Proself, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 11. Proself, kullanıcılar ve kullanıcıların E-Ticaret Sitesi 'ni kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, E-Ticaret Sitesi 'ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin E-Ticaret Sitesi 'ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

 12. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

 13. Proself, tarafından E-Ticaret Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Proself ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Proself, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman E-Ticaret Sitesi 'nde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Proself 'in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri E-Ticaret Sitesi 'nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

copyright proself 2003